iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Ataköy Towers A Blok K:9 Ofis No:136 Bakırköy / İstanbul
trende

ARABULUCULUK HAKKINDA

Anasayfa » ARABULUCULUK HAKKINDA

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin (arabulucunun) katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculukta taraflar, aralarındaki hukuki ihtilafları mahkemede çözmek yerine bir arabulucu aracılığıyla çözmektedirler. Bu çözüm yöntemi mahkeme dışı bir dostane çözüm yöntemidir. Davaların aksine bu süreçte tarafların sosyal ve ticari ilişkileri zedelenmeden sorunlar çözülmekte, her iki taraf da kazançlı çıkmaktadır.

İhtilafların çözümünde Arabuluculuk kurumunun kökenleri çok eski tarihlere dayanmaktadır, ülke mevzuatlarında yerini alması ise yeni bir olgudur.  Arabuluculuk kurumu 1998 yılından itibaren Avrupa Birliği bünyesinde, 2002’den itibaren de Birleşmiş Milletler bünyesinde, üye ülkelerin kendi iç hukuklarında uyuşmazlıkların yargısal yöntemler yerine “anlaşmak” suretiyle çözümü konusunda tavsiye kararlar alınmış, hatta bu konuda ülke hukuklarında yeknesaklık oluşması amacıyla ilkeler oluşturulmuştur. Süreç içinde, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde alternatif uyuşmazlık çözümüne ilişkin kanunlar kabul edilmiştir. İhtilafların daha kısa sürede, daha az giderle ve tarafların daha yüksek bir memnuniyeti ile çözülebildiği görüldükçe bu yöntemlere olan eğilim de artmıştır. Türkiye de bu gelişmelerden geri kalmamış ve uzun süren hazırlık çalışmaları neticesinde 2012 yılında arabuluculuk, hukuk sistemimize girmiştir.  Bugün itibariyle 160 kadar ülke arabuluculuk kurumunu fiilen uygulamaktadır.

 

Arabuluculuğun Faydaları

  • Davalara nazaran daha az masraflıdır.
  • Uyuşmazlıklar daha kısa sürede sonuçlanır.
  • Esnek bir süreçtir, yargılama gibi katı kuralları yoktur.
  • Arabuluculuk süreci gizlidir, tarafların mahremiyeti korunur.
  • Çözüm seçenekleri sınırsızdır.
  • Kararı farklı bir kişi değil, taraflar vermektedir.
  • Süreç sonunda hazırlanan anlaşma belgesi ilam niteliğindedir.
  • Toplumsal barışa hizmet eder.

Eğitimlerimiz Hakkında Ayrıntılı Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz..